Privatnost

ZEKA.ba posvećen je zaštiti privatnosti Vaših ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. To znači da su Vaši podaci sigurni i da se postupa pažljivo sa svim informacijama koje nam pružite.

Svi podaci koje nam pružite koristiće se isključivo u svrhu obrade narudžbi i unapređenja Vašeg korisničkog iskustva na ZEKA.ba. Ovo znači da će Vaši lični podaci biti korišteni kako bi se procesuirale Vaše narudžbe na efikasan način i kako bi se usluga prilagodila Vašim potrebama.

Važno je napomenuti da ZEKA.ba ima čvrstu obavezu prema Vama da neće dijeliti Vaše lične podatke s trećim licima bez Vašeg prethodnog pristanka. To znači da Vaše informacije neće biti prodane, iznajmljene ili ustupljene drugima bez Vaše izričite dozvole. 

Ova obaveza dodatno osigurava da Vaši podaci ostanu pouzdani i da se koriste samo onako kako ste Vi to odabrali. ZEKA.ba se trudi da obezbijedi visok nivo sigurnosti Vaših ličnih podataka. Razne tehničke i organizacione mjere su implementirane kako bi se zaštitili Vaši podaci od neovlaštenog pristupa, gubitka ili zloupotrebe. 

ZEKA.ba želi da imate povjerenje u način na koji se postupa s Vašim ličnim podacima. Vaša privatnost nam je važna, te se sa posebnom pažnjom brinemo o zaštiti sigurnosti i povjerljivosti Vaših informacija tokom vašeg vremena provedenog na ZEKA.ba.